Các phương pháp chế tạo graphene

Graphene có thể được chế tạo bằng một số phương pháp khác nhau, bao gồm:

Phương pháp chế tạo Graphene
  1. Phương pháp tẩy hóa cơ học: Graphene có thể được tạo ra bằng cách tẩy hóa cơ học từ các tài liệu khối lượng như than hoạt tính hoặc graphite thông thường. Phương pháp này bao gồm việc tẩy loại bỏ các lớp phụ của graphite bằng cách sử dụng cơ học như cắt hoặc xử lý cơ học.
  2. Phương pháp cơ học hóa học: Graphene có thể được chế tạo bằng cách sử dụng phương pháp cơ học hóa học. Điều này thường bao gồm việc sử dụng các chất như axit để tác động lên các vật liệu chứa carbon như graphite. Quá trình này sẽ gây ra tẩy loại các lớp phụ của graphite và tạo ra các mảnh graphene riêng lẻ.
  3. Phương pháp khử hóa học: Phương pháp này bao gồm sự khử các chất hữu cơ hoặc vô cơ chứa carbon để tạo thành graphene. Ví dụ, khử oxit graphite (GO) là một phương pháp phổ biến, trong đó GO được khử để tạo thành graphene.
  4. Phương pháp epitaxy: Phương pháp này bao gồm việc phân tách và kết tinh các lớp graphene trên các chất đệm phù hợp như silicon carbide (SiC) hoặc niken (Ni). Quá trình epitaxy cho phép tạo ra graphene với chất lượng cao và kích thước lớn.
  5. Phương pháp exfoliation: Phương pháp exfoliation bao gồm tách rời các lớp graphene từ graphite bằng cách sử dụng các phương pháp cơ học hoặc hóa học. Ví dụ phổ biến nhất là phương pháp exfoliation cơ học sử dụng băng keo để lấy đi các lớp graphene từ một tấm graphite.

Các phương pháp trên đây cung cấp các cách tiếp cận khác nhau để chế tạo graphene và được sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể và điều kiện kỹ thuật.

Comments

comments