“Nhỏ hơn cho cuộc sống tốt hơn” luôn luôn là tiêu chí của chúng tôi hướng đến. Mục tiêu của chúng tôi sẽ thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nano hàng đầu Việt Nam và mang tầm quốc tế. Đưa sản phẩm mang thương hiệu Nano Việt Nam ra với thế giới.